Rio Fun Park

Športovo-relaxačné interiérové centrum

Pravidlá

Všetky atrakcie sú certifikované a zabezpečujú bezpečnosť a mäkký dopad pre deti všetkých vekových kategórii. Ihrisko je vybavené všetkým čo deti pre aktívny a zdravý pohyb potrebujú. Dovoľte mi pripomenúť, choré deti do detského centra nepatria a pre tých ostatných vezmite prosím niečo na prezlečenie, lebo pri všetkých aktivitách, ktoré ich v v detskom centre Rio Fun Park čakajú budú určite spotené, vyhnete sa tak možnosti prechladnutia.

Na hraciu plochu je z prísnych hygienyckých dovodov vstup iba v ponožkách! 

U nás ste všetci vítaní ale pre Vaše bezpečie a zdravie sa riaďte prosím našimi pravidlami. Vstupom do centra sa návštevník zaväzuje dodržiavať prevádzkový poriadok.

Prevádzkový poriadok:

Ak dieťa nie je v opatrovaní personálu Rio Fun Park, zodpovedá za neho počas celej doby zodpovedná dospelá osoba ktorá s ním prišla...
Pri vstupe do herne (hracia čast Rio Fun Park) sa vyzúvame!!!!Počas celej doby z hygienických dôvodov v herni MUSÍME MAŤ PONOŽKY!!!
Na hracej ploche NEJEME a NEPIJEME(vrátane žuvačiek)Pijeme a stravujeme sa iba pri stoloch v konzumnej časti...
Je zakázané nosiť a konzumovať vlastné jedlá a nápoje.

Je nebezpečné a zakázané

Liezť po šmýkalkách v protismere
Šplhať sa po ochrannej sieti
Nosiť na hraciu plochu ostré ,nebezpečné predmety a vlastné hračky

Rio Fun Park si vyhradzuje právo z ihriska bezodkladne a bez nároku na náhradu vylúčiť:

Osoby pod vplyvom alkoholu
Osoby a deti s nedostatočnou hygienou
Osoby a deti s agresívnym a rušivým správaním

Po dosiahnutí kapacity ihriska bude ďalším osobám vstup odmietnutý po dobu zníženia počtu.

Fotografovanie a kamerovanie na profesionálne účely je povolené len po súhlase prevádzkovateľa.

Ak je nutné z rôznych dôvodov detské centrum uzatvoriť, Rio Fun Park neprepláca vstupné.

V prípade poškodenia majetku centra je doprovod povinný uhradiť vzniknutú škodu v plnom rozsahu.

Prevádzkovateľ ihriska nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadnú ujmu na zdraví či majetku osôb zdržiavajúcich sa v centre Rio Fun Park. Nároky voči prevádzkovateľovi vyplývajúce z obmedzení uvedených v prevádzkovom poriadku sú vylúčené.